Uzsākās projekts “Te un tagad”. KOPRADE

Veidot jauniešu kopienu, sniedzot atbalstu Valmieras 2.vidusskolas izglītojamiem, sadarbojoties atšķirīgā vidē, sniedzot atbalstu izzināt sevi un mācīties iepazīstot savas  iekšējās sajūtas, izvirzot personīgos mērķus savai pilnveidei, kurā ir savstarpējs atbalsts un uzticēšanās, tādejādi samazinot priekšlaicīgos mācību pārtraukšanas riskus jauniešu vidū, nepabeigt skolu, neapmeklēt mācības, u.c. Ar tādu projekta ideju aizsākās Nevalstiskās organizācijas „SVS atbalsta fonds” projekts “Te un tagad”.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta “Te un tagad ” ietvaros Valmieras 2.viduskolas 7. un 10.klašu skolēni, laika posmā no 2. līdz 4. septembrim, jauno mācību gadu uzsāka ar sportiskām aktivitātēm brīvā dabā, saliedēšanās spēlēm un informācijas avotu izpēti. Projekta aktivitātes notika Valmieras 2. vidusskolā, Valmieras estrādē un Sajūtu parka teritorijās. Ikdienas projekta rīti sākās ar projekta komandu uzrunu un diena saukli, kam sekoja iepazīšanās spēles ar mērķi, lai jaunieši, kas uzsākuši mācību gaitas Valmieras 2.viduskolā, iepazītos ar saviem jaunajiem klases biedriem un skolotājiem, uzzinātu ko vairāk par tiem, pievērstu uzmanību apkārtnei un videi kurā būs jādzīvo ikdienā, u.c. Jaunieši ar spēļu elementu palīdzību savstarpēji iepazinās, vienlaicīgi  izbaudot rudenīgi vēsos, saulainos  rītus pēc iepriekšējās nedēļas lietavām.

Lai  varētu pilnīgi izbaudīt dabas burvību un lēnām pierast pie kopā būšanas ar klases biedriem klātienē, jaunieši uz trijām dienām tika sadalīti astoņās komandās, katrā pa pieciem dalībniekiem, kam sekoja dienas uzdevumi, kurus dienas nogalē vajadzēja prezentēt un iesaistīties dienas aplī.

Bija īpašs prieks gan organizatoriem, gan dalībniekiem par iespēju tikties klātienē, sportot, izbaudīt kopā būšanu, jo iepriekšējā mācību gadā kopīgi pasākumi nenotika.

Ar projekta “Te un tagad” starpniecību kopā ar sadarbības partneri, mēģināsim pilnveidot Valmieras 2.vidusskolas 7. un 10. klašu (šis klases izvēlētas kā mērķgrupa, jo veidojas jaunie klašu sastāvi, kuriem ir nepieciešams atbalsts un saliedēšana, sevis iepazīšana) jauniešu kompetences personīgo mērķu  apzināšanā, sasniegšanā un pašmotivācijas īstenošanā, veidojot vēlmi nepārtraukti pilnveidoties.

Projekta aktivitātes dos jauniešiem spēju pašorganizēties mācībās, vieglāk izprast savu mācību stilu, iekļauties kolektīvā, izjust piederību skolai un sabiedrībai, īstenot jaunas idejas un sasniegt mērķus, un pats galvenais iepazīt sevi, savas prasmes.

 

Inan Neimane

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux