Vasaras nometne “EKO grams – 2!” pie Baltijas jūras Saulkrastos

 

 

Valmieras 2. vidusskolas projekts “EKO grams – 2!” ir saņēmis Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu vides izglītības vasaras bērnu nometnes realizācijai. Projekts tika iesniegts projekta konkursa “Atbildīgs dzīvesveids” vadlīnijā, un tas tiks realizēts sadarbībā ar privāto vidusskolu “KLASIKA”, ZAAO Saulkrastu filiāli, u.c.

             Apkārtējās vides aizsardzības problēma ir ļoti aktuāla, jo izmantoto neatjaunojamo dabas resursu (piemēram, dažu derīgo izrakteņu) daudzumu jau iespējams salīdzināt ar šo resursu kopīgajiem krājumiem uz planētas. Tas pats sakāms arī par atjaunojamiem resursiem – mežu, u. c. Pieaug cilvēka darbības ietekme uz dabisko vidi.

             Dalība Ekoskolas programmā (Vides izglītības fonds) ir devusi lielu ieguldījumu skolēnu izpratnes par vides aizsardzību veidošanā, taču ir nepieciešams izglītot arī skolēnus, kas tikai tagad sāk apgūt šīs zināšanas, kā arī papildināt jau esošās zināšanas skolēniem, kas ir ar šiem jautājumiem saskarušies.

Ir nepieciešams jau no bērnības mācīt un palīdzēt mūsu bērniem saprast, ka vides resursu izmantošanas iespējas ir ierobežotas, proti, ja mēs rīkosimies jau tagad, vēl ir cerība. Mums ir jāmainās un jārīkojas ne tikai mūsu kopīgās nākotnes vārdā, bet arī, lai tiktu saglabāta mūsu fiziskā veselība.

Projekta un nometnes galvenais mērķis ir veidot jauniešus par vides draugiem, sekmējot vispusīgi attīstītas personības veidošanos, veicinot izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un iespējamajiem risinājumiem.

Nometnes dalībnieki tiks iepazīstināti ar Saulkrastu apkārtnes ekosistēmu: jūru, mežu, ostu un pilsētu. Šī gada nometnes sižets – detektīv izmeklējums “Kas noticis Saulkrastos?!”. Nometnes laikā, dalībnieki būs savākuši un iepazinuši apkārtnes augus, Saulkrastu teritoriju, uzņēmumus, muzejus, dabas objektus, izveidojot ekspozīcijas materiālus.

Nometnes noslēguma pasākumā būs apskatāms bērnu veikums – zīmējumi, dekori un pašu veidotie kolāžas, u.c. Bērniem būs aktualizēta atkritumu šķirošanas nozīme dabas resursu saglabāšanā, kā arī enerģijas taupīšanas iespējas.

Projektā tiks iesaistīti Valmieras 2. vidusskolas un Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles audzēkņi, vecumposmā no 8 līdz 15 gadiem.

Vides izglītības vasaras bērnu nometnes “EKO grams!” projekta realizācija paredzēta no 2015.gada 2. augusta līdz 9. augustam, savukārt ceļojošās ekspozīcijas izveide un izstādīšana Latvijas reģionos līdz 2015. gada decembrim.

 

Projektu finansiāli atbalsta LVAF administrācija.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas pilsētas privāto vidusskolu KLASIKA.

 

Informāciju sagatavoja:
Vjačeslavs Piskunovs
Valmieras 2. vidusskolas direktora vietnieks
“EKO grams – 2!” nometnes vadītājs

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux