Kā rīkoties, ja pazaudēta vai sabojāta skolēna apliecība?

Gadījumā, ja ir pazaudēta vai sabojāta skolēna apliecība, tad vecākiem jāraksta iesniegums, kas adresēts izglītības iestādes direktoram, ar lūgumu atjaunot skolēnu apliecību.

Jāveic 4,01  EUR maksājums uz kādu no Valmieras novada pašvaldības bankas kontiem:

  • AS SEB banka, kods UNLALV2Xnorēķinu konts LV94UNLA0018000142255
  • AS SWEDBANK, kods HABALV22norēķinu konts LV64HABA0001402049100
  • AS Luminor Bank, kods RIKOLV2Xnorēķinu konts LV38RIKO0002710710011
  • AS Citadele banka, kods PARXLV22norēķinu konts LV07PARX0006607060001

NODOKĻU MAKSĀTĀJA REĢISTRĀCIJAS NR.LV90000043403 Piezīmēs lūdzam norādīt – Valmieras 2. vidusskola, Jūsu bērna vārds, uzvārds, klase.

KAD VEIKTS PĀRSKAITĪJUMS, SKOLĒNA VECĀKAM BANKAS MAKSĀJUMA IZDRUKA KOPĀ AR IESNIEGUMU IR JĀIESNIEDZ IZGLĪTĪBAS IESTĀDES LIETVEDĪBĀ.

 

Tad Izglītības iestāde sazinās ar Valmieras Izglītības pārvaldi un informē par nepieciešamību atkārtoti izgatavot skolēna apliecību. Izgatavojot skolēna apliecību, tā tiek nodota izglītības iestādei, kas savukārt sazinās ar konkrēto skolēnu, lai tā sasniegtu īpašnieku.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux