Vispārējās vidējās izglītības programmas 

Jaunais vidusskolas modelis paredz mācību satura apguvi 3 līmeņos:

 • Vispārīgā līmeņa pamatkursi ir pietiekama izvēle vispusīgai izglītībai ikdienā. Vispārīgā līmeņa pamatkursi parasti ir aptuveni divas reizes īsāki nekā optimālā līmeņa pamatkursi.
 • Optimālā līmeņa pamatkursu apguve svarīga jomās, kuras būs nepieciešamas tālākām studijām augstskolā.
 • Augstākā līmeņa padziļinātie kursi tev būs svarīgi jomās, ar kurām visciešāk saisti savas nākotnes ieceres un kurās gribēsi specializēties.

Jaunajā mācību standartā kursi iedalās trīs veidos:

 • pamata,
 • padziļinātos un
 • specializētos kursos.

Kā notiks mācību process jaunā standarta ietvaros?

 • Skolēnam ir jāapgūst trīs padziļinātie kursi.
 • Obligātie noslēguma eksāmeni:
  • optimālajā līmenī:
  • latviešu valodā;
  • svešvalodā;
  • matemātikā;
  • kā arī augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Pamatkursus mācās 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotajam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei aptuveni 30% mācību laika.

BASIC

Priekšmets3 gados10.klase11.klase12.klase
Latviešu valoda I1 (210)210633
Svešvaloda I (B2) (210)2808422
Svešvaloda (B1) (210)2106222
Vēsture un sociālās zinātnes I (140)140422
Kultūras pamati (35)3511
Dabaszinības (210)2106222
Matemātika I (385)3851156
Datorika (70)7022
Sports un veselība3 (35)3511
Projekta darbs (35)3511
Latviešu valoda un literatūra (105)10533
Sociālās zinātnes II (105)10533
Vēsture II (105)10533
55181720
Specializētie kursi
Psiholoģija (105)7022
Ekonomika (35)702

 

PAŠIZAUGSME UN ATTĪSTĪBA

Priekšmets3 gados10.klase11.klase12.klase
Latviešu valoda I1 (210)210633
Svešvaloda I (B2) (210)2808422
Svešvaloda (B1) (210)2106222
Vēsture un sociālās zinātnes I (140)140422
Kultūras pamati (35)3511
Literatūra I20
Fizika (175)14044
Ķīmija (140)10533
Bioloģija (70)7022
Ģeogrāfija (105)7022
Matemātika I (385)3851156
Datorika (70)7022
Sports un veselība3 (35)3511
Projekta darbs (35)3511
Latviešu valoda un literatūra II (105)10533
Vēsture II (105)10533
Ģeogrāfija II (105)10533
213560212118
Specializētie kursi
Psiholoģija (70)7022
Ekonomika (35)7022

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux